Špinavá bomba z Donbasu?

Americký týdeník Newsweek 31.7. 2015 zveřejnil článek o tom, že rebelové na východě Ukrajiny mohou připravovat takzvanou špinavou bombu. I když Newspeak používá propagandistickou rétoriku a i když je to celé založené na tom, co bez důkazů tvrdí nepřátelé rebelů, je to ukázka klasické žurnalistiky s rozhovory, citacemi, snahou (vesměs neúspěšnou) o ověřování informací atd., která je v dnešní době docela vzácná.

A teď vlastní článek (s vynechanou omáčkou na začátku)

Něco přes jeden kilometr od fronty, na pozemcích chemické továrny je 3 metry pod zemí železobetonový bunkr, o rozměrech 10 x 20 x 3 metry. Tento bunkr byl postaven Sověty v roce 1961 a v období mezi lety 1961 a 1966 do něj bylo uloženo asi 12 tun radioaktivního odpadu z výzkumných ústavů, průmyslu a zdravotnických zařízení. Pak byl bunkr uzavřen a rok na to se ztratily záznamy o tom, co v něm je. „Informace o tom, co přesně je v bunkru uloženo jsou ztraceny od orku 1967“ řekl Vladimír Perevoznik, technický řiditel ukrajinské státní firmy Radon, která byla zodpovědná za bezpečnost této lokality do dobý než byla obsazena Ruskem podporovanými bojovníky na jaře loňského roku. „Víme ale, že tam bylo cesium, kobalt, stroncium 90 a yttrium 90“, řekl Perevoznik. Většina odpadu jsou pravděpodobně izotopy cesia, vysvětlil Perevoznik. Doba po kterou jsou radioaktivní je mezi dvěma a 2.3 milióny let a mohou být použity pro lékařské účely, nebo v průmyslu pro měření vlhkosti, nebo síly zdí.

I malé množství cesia ale může být bez ochrany smrtelné. „Velmi malé zařízení s cesiam 137, ne větší než tužka, bylo ztraceno během výstavby v Kramatorsku (město v Donětském regionu) v 80tých letech“ řekl profesor Konstantin Loganovský, vedoucí oddělení radiační psychoneurologie v Ukrajinském Národním Centru pro Radiační Medicínu. „Čtyři děti zemřely na leukémii, dva dospělí zemřeli a 17 lidí má následky na celý život. Ampule byla zazděna do zdi a celá budova byla vystavena radiaci.“

Inspekce Ukrajinského státního rugulátora pro jaderné záležitosti v roce 2002 zjistila, že úroveň radiace v bunkru byla extrémně vysoká – 725.2 Becquerelů. Pro porovnání, po tom co tsunami zasáhla Fukušimskou jadernou elektrárnu v roce 2011, Japonská vláda oznámila, že voda ve které je 200 Becquerelů na kilogram, není bezpečná.

Radiace (gama záření) v bunkru je tak vysoká, že by během velmi krátké doby vyvolala akutní nemoc z ozáření. Ve špatných rukou by cesium 137 mohlo způsobit selhání orgánů, rakovinu a rychlou smrt. V rukou rebelů jsu potencionálně tuny cesia 137.

Teoreticky by měly být redioaktivní látky v bunkru v bezpečí a to navzdory blízkosti frontové linie mezi Ukrajinskými jednotkami a pro-Ruskými rebely. Není pravděpodobné, že by byl bunkr narušen během i třeba nejtěžšího odstřelování. „Dostat se k radioaktivnímu materiálu by znamenalo proniknout betonovým krytem a pak železnými a olověnými vrstvami, takže bunkr nemůže být jen tak snadno zničen“, řekl Perevoznik.

Jinými slovy, nejbezpečnější je nechat radioaknivní materiály v bunkru.

Přesto začátkem července, Ukrajinská Státní Bezpečnostní Služba (SBU), předala Newsweeku složku, která naznačuje, že rebelové začali s odstraňováním readioaktivních materiálů z bunkru. Jejich zdroje naznačují, že separatističní bojovníci zverbovali vědce z Ruska aby jim pomohli s vytvořením „špinavé“ radioaktivní bomby.

Složka obsahuje tři dokumenty o kterých SBU říká, že je získala spolu se stovkami dalších z emailového účtu rebelů. Dokumetny, jejichž pravost Newsweek nemůže nezávisle ověřit, se zdají být vojenskými rozkazi Doněcké Lidové Republiky. Jsou napsány v Ruštině a obsahují instrukce pro představitele DLR, aby skupině specialistů z Ruské federace přístup k bunkru. V dokumentu podepsaném premiérem Doněcké republiky Alexandrem Zacharčenkem je rozkaz pro batalion Vosktok, aby poskytl ochranu Ruským vědcům a přikazuje ministerstvu pro výjmečné situace Doněcké republiky, aby poskytlo vozidla pro převoz radioaktivních materiálů a evakuovalo obyvatelstvo žijící v okruhu 3 kilometrů od bunkru v období mezi 2.7. a 18.7. (2015).

Z dokumentů není jasné, jestli jsou Ruští specialisté soukromými osobami, nebo zaměstnanci Ruského státu. Podle instrukcí je cílem odstranění radioaktivního odpadu snaha o zabránění ekologické katastrofě“.

Ruská státní agentura Rosatom popřela, že by do oblasti posílala své specialisty. „Neobdrželi jsme žádný oficiální požadavek abychom Donětcku poskytli své služby“, řekl Andrej Ivanov, tiskový mluvční Rusatomu. „Co více, informace, že je na místě radioaktivní odpad je otevřená otázka“. Ivanov dodal, že existuje několik soukromých ruských firem, které jsou schopné odstranit radioaktivní odpad.

Složka obsahuje report od tajného agenta SBU v Doněcku a odkazuje se na zachycenou radiovou a telefonní komunikaci. Právě report tohoto agenta, obsahující zjevně informace získané při opíjení se vodku se separatistickým bojovníkem a tajně předaná SBU, která vyvolala obavy, že DPR proacuje na špinavé bombě. (SBU prohlásila, že nemůže Newsweeku poskytnout nahrávky, nebo přepisy těchto konverzací.)

Podle agentova reportu, se příslušník rebelského batalionu Somalia chvástal, že neblaze proslulý velitel tohoto batalionu Michail Tolstych, lépe známý pod přezdívkou Givi, řekl svým bojovníkům, že DPR „bude mít brzo atomovou bombu“. Tolstych má špatnou pověst pro svůj nedostatek diskrétnosti. Jeho jednotka zveřejnila film z letošního ledna, z období bojů o Doněcké letiště, na kterém bije Ukrajinské zajatce. Tolstych je na seznamu osob, proti kterým EU vyhlásila sankce.

Michail Tolstych - Givi
Michail Tolstych – Givi

SBU tvrdí, že navzdory tomu, že v dokumentech je uveden Červenec, Ruští experti navštívili místo už v Červnu a nechali separatistickým bojovníkům ochranné vybavení.

Při návštěvě Doněcka uprostřed Července, Newsweek konfrontoval s těmito dokumenty zástupce ministra obrany, Eduarda Basurina. Basurin, sedící na terase kavárny Legend, se krátce zamračil, pak se nuceně usmál,shodil výtisk dokumentů ze stolu a objednal si další pivo.

„Falešné“, řekl. „Proč je to falešné? Obsahuje jména lidí a speciálních jednotek, které neexistují. A my nemáme žádné úložiště.“

Pak, pod tlakem, Basurin připustil, že lidé zmínění v korespondenci jsou představitelé DPR a že to jsou pouze ruští specialisté, kteří nemohou být vypátráni. Během rozhovoru, jak dopíjel svoje poslední pivo, se jeho verze začala měnit.

„Každý ví, že tam je malé úložiště s odpadem“ řekl. „Existovalo už v době Ukrajiny.“

Na dotaz, jestli ví, že bunkr obsahuje cesium odpověděl, „Možná, nevím. Byly tam nějaké radioaktivní kovy, každý o tom ví. Ale historka o tom, že tam máme úložiště a že jsme podepsali dohodu s Ruskem je vymyšlená“.

Na dotaz na Zacharčenkovo razítko a podpis odpověděl zástupce ministra vyhýbavě „Nevím jak jeho podpis vypadá, ale dá se sandno zfalšovat“.

NATO odmítlo složku komentovat. Oficiální odpověď říká, že vojenská aliance „není v pozici ve které by mohla poskytnout vyhodnocení specifické záležitosti“.

Podobně i výzvědné služby USA a Velké Británie nebyly schopné potvrdit, nebo vyvrátit důkzay ze složky, ale diplomatické zdroje řekly Newsweeku, že věc byla předána Oraganizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která ji zmínila během rozhovorů 21.7 v Minsku. OSCE jehož mise v Doněcku je monitorovat konflikt, řekla, že bere složku na vědomí.

Nesweku se podařilo ověřit, že Vostok skutečně ovládá přístup do skladu s radioaktivním odpadem. Několik civilistů, kteří žijí zhruba míli od skladu dostalo během konfliktu opakovaně nabídku na evakuaci, ale nikdy nebyli nuceni oblast opustit. „Když se někdo odsud chtěl odstěhovat, DPR mu pomohla najít nové bydlení, ale není to povinné“, řekla Maria Stanova. „Zůstala jsem během celé války a nechci se stěhovat. Nevím o nikom, kdo by byl přestěhován násilím.“

Checkpointy s nervózními rebely vyzbrojenými těžkými kulomety znemožnily Newsweeku dostat se do blízkosti chemické továrny.

Pokud byly informace od SBU přesné, vývoj špinavé bomby může přinést novou dimenzi do stále krutější války, která se už táhne druhým rokem. Podle spojených národů už v konfliktu zahynulo 6700 lidí, zatímco skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší. Organizace zabývající se lidskými právy obviňují obě strany konfliktu z válečných zločinů, jako je mučení zajatců a zabíjení civilistů.

Přestože špinavá bomba není zdaleka tak ničivá jako atomová bomba, hrozba takové zbraně v rukou nedisciplinovaných a bezohledných bojovníků je desivá.

Zbytek článku už není moc zajímavý – takové ty obecné řeči o konfliktu.

Abych to shrnul. Materiály od Ukrajinské SBU sice nejsou důvěryhodné, ale i kdyby byly pravdivé, nijak nenasvědčují tomu, že by snad rebelové chtěli vyrobit špinavou bombu. Pokud rebelové opravdu chtějí z bunkru radioaktivní materiály odstranit, bude to spíš proto že se bojí jejich zneužití druhou stranou. Rebelové by si spácháním tak strašného zločinu jakým je použití jaderné bomby zajistili zapojení NATO do konfliktu, což by pro ně zjevně ta nejhorší varianta.

Celé je to konstrukce typu: kdyby ta neověřitelná obvinění jejich nepřátel byla pravdivá, pak by teoreticky mohli chtít špinavou bombu vyrobit.
Podobnou absurdní konstrukcí je možné obvinit kohokoliv z čehokoliv. Třeba Kdyby byla pravda, že je Obama ufon, mohl by by unášet Američany do své kosmické lodi a páchat na nich pokusy. Ano mohl, ale proč se takovou absurditu zbývat?

Jediné rozumné vysvětlení těchto obvinění je, že se někdo snaží připravit veřejnost na to, aby po útoku pod falešnou vlajkou snáze uvěřila, že za něj mohou Rusové. Tak jako potřebují, abychom měli uloženo v podvědomí, že Persil dobře pere, Silan silanizuje, Dior je luxusní a v Oplu mají rádi auta, ukládají tam lidem i to, že Rusové pracují na špinavé bombě. A tak jako pak bez přemýšlení nakupujeme věci co známe z reklam, bude většina z nás bez přemýšlení věřit tomu, že jedno z velkých evropských měst bude navždy neobyvatelné kvůli Rusům. A to by jako záminka k válce jistě stačilo.